Calendarul obligatiilor fiscale pe luna Ianuarie 2016

Calendarul obligatiilor fiscale pe luna Ianuarie  2016: Termene la Fisc pentru declaratiile de mentiuni, situatii, formulare si plati.

Vineri, 8 ianuarie 2016

Depunerea „Declaratie de mentiuni” privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania

Formular Declaratia_092_2009

– platitorii de TVA, care au in anul 2015 ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat o achizitie intracomunitara de bunuri in luna decembrie 2015 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru in luna, incepand cu luna ianuarie 2016);

Articol 322 alineat (7) Cod fiscal

Luni, 11 ianuarie

Depunerea “Declaratiei de mentiuni”

Formular Delclaratia_010_2014

– persoanele impozabile, a caror perioada fiscala este luna/trimestrul, care solicita scoaterea din evidenta ca platitor de TVA in conditiile in care un au depasit cifra de afaceri de 220.000 lei atat in anul 2015, cat si in anul in curs pana la data solicitarii.

Articol 310 alineat (7) Cod fiscal, Ordinul Presedintelui ANAF 3698/2015

Luni, 11 ianuarie

Depunerea “Declaratiei de mentiuni”

Formular Declaratia_010_2014, Declaratia_070_2013 sau Declaratia_020_2007

– persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, persoanele fizice cu activitati economice in mod independent sau profesii libere si de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, in vederea inregistrarii in scopuri de TVA in urma depasirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) in luna precedenta

Articol 310 alineat (6), articol 316 alineat (1) litera b) Cod fiscal, Ordinul Presedintelui ANAF 3698/2015]

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea declaratiei de mentiuni, pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna

Formular Declaratia_010_2014

– platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care au obligatia declararii si platii lunare a impozitului pe venit si contributiilor sociale cuprinse in D112, intrucat nu mai indeplinesc conditiile prevazute la articolul 80 alineat (2) din Codul fiscal pentru declararea si plata trimestriala a acestor obligatii;

Articol 88 alineat (1) Cod de procedura fiscala, Ordinul Presedintelui ANAF 3698/2015

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaratiei de mentiuni

Formular Declaratia_010_2014 sau Declaratia_070_2013

– persoanele impozabile care, in anul fiscal 2015, au avut obligatii declarative lunare la TVA, dar au realizat in cursul anului 2015 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de pana la 100.000 de euro si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul 2015, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2016, a obligatiei declarative trimestriale;

Articol 322 Cod fiscal si art. 88 alineat (1) Cod de procedura fiscala, Ordinul Presedintelui ANAF 3698/2015

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea declaratiei de mentiuni

Formular  Declaratia_010_2014 sau Declaratia_070_2013

– persoanele impozabile care, in anul fiscal 2015, au avut obligatii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat in cursul anului 2015 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere depeste 100.000 de euro inclusiv, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2016, a obligatieideclarative lunare;

Articol 322 Cod fiscal si art. 88 alineat (1) Cod de procedura fiscala, Ordinul Presedintelui ANAF 3698/2015

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaratiei pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu

– gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri. Legea 571/2003 art. 206/21, HG 44/2004 pct. 83 alin. (18)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut

Formular Anexa 36

– micii producatori de vinuri linistit. Legea 571/2003 art. 206/21, HG 44/2004 pct. 83 alin. (25)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaratiei privind achizitiile/ livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut

Formular Anexa 37

– micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (25). Legea 227/2015 art. 362

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaratiei pe propria raspundere privind productia de bere pentru anul 2015

– antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere. Legea 571/2003 art. 206/10 alin. (4), HG 44/2004 pct. 76 alin. (2)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul …

– antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legea 227/2015 art. 354

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul …

– antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legea 227/2015 art. 354

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/ utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precedenta

Formular Anexa 35

– operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice). Legea 571/2003 art. 206/20, HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/ utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta

Formular Anexa 35

– operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice). Legea 571/2003 art. 206^58, HG 1620/2009 pct. 111 alin. (30)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta

Formular Anexa_47_2012

– destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile -Legea 571/2003 art. 206/50, HG 44/2004 pct. 105 alin. (2) – (3).

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta

Formular Anexa 48 (48.-48.5)

– antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Legea 571/2003 art. 206/55 alin. (1)-(2), HG 44/04 pct. 109

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta

Formular Anexa 49

– antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile. Legea 571/2003 art. 206/55 alin. (1) si (3), HG 44/04 pct. 109

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie –Formular Anexa 52.1 sau navigatie – Formular Anexa 52.2, pentru luna precedenta

– antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare. HG 44/2004 pct. 113 alin. (12) subpct. 113.1.1, alin. (9), (10) si (14) si subpct. 113.1.1 alin. (7) si (8).

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – Formular Anexa 53.1 sau navigatie – Formular Anexa 53.2, pentru luna precedenta

– antrepozitarii autorizati pentru depozitare-HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1, alin. (5), (11), (12), (16) si subpct. 113.1.2, alin. (9), (10), (16).

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precedenta –  Formular Anexa 55.1

– pperatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat. HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8/1)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta – Formular (anexa nr. 57)

– antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. Legea 571/2003 art. 206/64, HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaratiei privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

– antrepozitarul autorizat/destinatarul inregistrat/expeditorul inregistrat la autoritatea vamala teritoriala. Legea 227/2015 art. 348

Miercuri, 20 ianuarie

Depunerea “Declaratiei pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin. (2) lit. e) pct.2 din Codul fiscal”

Formular Declaratia_089_2016

– persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite in Romania, conform articolului 266 alineat (2), care au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1-31 decembrie 2015 si care indeplinesc conditia mentionata, respectiv activitatea principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil.

Articol 331 alineat (2) litera e) punctul 2 Cod fiscal si Ordinul Pre_edintelui ANAF nr. 3628/2015

Luni, 25 ianuarie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

– platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din contracte/ conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; din alte surse -Legea 571/2003 art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5)

Depunerea „Notificare privind aplicarea/ incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”pentru intrarea prin optiune in sistem

Formular Declaratia_097_2013

– persoanele impozabile a caror cifra de afaceri in anul 2015 nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare. Acestea vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu au depasit plafonul, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs.

Articol 282 alineat (3) litera a), articol 324 alineat (12) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Notificare privind aplicarea /incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”pentru iesirea din sistemul TVA la incasare

Formular Declaratia_097_2013

– persoanele impozabile a caror perioada fiscala este luna, care la data de 1 ianuarie 2015 aplica sistemul TVA la incasare, si care se afla intr-una din urm_toarele situatii:

– au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna decembrie 2015

– nu au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei dar renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare

Articol 324 alineat (14) si (16)

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru obligatiile de plata cu termenlunar, trimestrial si semestrial si plata acestor obligatii.

Formular Declaratia_100_2015

– declararea (in formularul 100) si plata impozitului pe dividendele distribuite din profitul aferent anului 2014 conform situatiilor financiare aferente anului 2014 aprobate in anul 2015, dar care nu au fost plãtite pana la 31 decembrie 2015 actionarilor/ asociatilor persoane juridice dau fizice (cu exceptia scutirilor prevazute la articolul 43 alineat (4) si articolul 229 litera c) din Codul fiscal). Impozitul se retine, se declara si se plateste de societatea care a distribuit dividendele prin aplicarea urmatoarelor cote asupra dividendului brut distribuit:

– 16% pentru persoanele juridice romane;

– 16% pentru actionarii/asociatii persoane fizice romane;

– 16% pentru actionarii/asociatii persoane fizice/juridice nerezidente care nu prezinta certificat de rezidenta fiscala

sau

– cota cea mai mica dintre: cota prevazuta in Conventia de evitare a dublei impuneri si cota prevazuta de legislatia interna, daca persoana fizica/ juridica nerezidenta prezinta certificat de rezidenta fiscala.

Articol 36 alineat (3), articol 67 alineat (1), articol 116 alin. (4) si articolul 118 din Codul fiscal (Legea 571/2003), conventiile pentru evitarea dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaratiei privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” cu termen lunar si trimestrial si plata acestor obligatii

Formular Declaratia_112_2013

– persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;

– entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;

– platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, altele decat cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate si contributiei individuale de asigurari sociale de stat, dupa caz;

– institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului;

– angajatii rezidenti sau nerezidenti care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania, in cazul incheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenti privind declararea si plata impozitului si contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului;

– angajatorii nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania, pentru contributiile sociale individuale si cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii obtinute de angajatii rezidenti sau nerezidenti care isi desfasoara activitatea in Romania, in cazul in care nu se incheie un acord privind declararea si plata contributiilor obligatorii de catre angajati, impozitul pe venit declarandu-se de angajati in D224.

Articol 220 Cod fiscal

Atentie! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariati, care detin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declara si se plateste de societatea mama la organul fiscal la care aceasta este inregistrata. Codul fiscal al fiecarui sediu secundar si impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plata) se declara la sectiunea F.2. a Formularului 112. Pentru plata impozitului societatea mama va intocmi cate un ordin de platã distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscala al beneficiarului inscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal”

Formular Declaratia_208_2013

– notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal pentru semestrul II 2015. Articol 113 Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania” cu termen lunar, pentru declararea si plata impozitului pe venit

Formular Declaratia_224_2016

– persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, in cazul in care nu se incheie acorduri intre angajati si angajatorii nerezidenti privind declararea si plata contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului de angajati prin Formularul 112.

Articol 82 alin. (2) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Decont de taxa pe valoarea adaugata”

Formular Declaratia_300

– platitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna, trimestrul sau semestrul calendaristic si plata TVA-ului datorat;

– contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 310 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 ianuarie 2016.

Articol 323 Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Decontului special de taxa pe valoarea adaugata” si plata TVA-ului datorat

Formular Decont_301_2011

Persoanele neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform articolului 316 Cod fiscal, dar care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA pentru:

– achizitii intracomunitare de bunuri taxabile pentru care s-a depasit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie inregistrata special ca platitoare de TVA cf. articolului 317 Cod fiscal);

– achizitii de mijloace de transport noi si produse accizabile (persoana care efectueaza astfel de achizitii nu are obligatia sa se inregistreze special ca platitoare de TVA conform articolului 317 Cod fiscal);

– achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania conform articolului 307 alineat (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara Romaniei, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. articolului 307 alin. (2) Cod fiscal (persoana care efectueaza achizitii intracomunitare de servicii prevazute la articolul 278 alineat. (2) din Codul fiscal trebuie sa se inregistreze special ca platitoare de TVA cf. articolului 317 Cod fiscal);

– achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile prevazute la articolul 295 alineat (1) litera a) si d) din Codul fiscal cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform articolului 307 alineat (5) Cod fiscal (OMFP 3418/2009);

– achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA conform articolului 307 alineat (3) si (6) Cod fiscal, daca achizitiile au avut loc in luna decembrie 2015

Nota: Persoanele inregistrate normal ca plãtitoare de TVA conform articolului 316 Cod fiscal nu depunFormularul 301, ci Formularul 300.

Articol 324 Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”

Formular Declaratia_307_2013

in care se declara:

– ajustarea TVA-ului dedus de furnizor la achizitia de catre acesta a activelor respective, de catre beneficiarul transferului de active daca nu este inregistrat si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– ajustarea TVA-ului dedus aferent bunurilor de capital si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform articolului 305 din Codul fiscal, de catre locatarul/ utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa anularea la cerere a codului de TVA a acestuia;

– ajustarile de TVA prevazute la articolul 270 alineat. (4), articolul 304, 305 sau 332 din Codul fiscal nedeclarate in ultimul decont de TVA depus inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustarile incorecte declarate, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat din oficiu de organul fiscal conform articolului 316 alineat (11) litera a) – e) si h) din Codul fiscal;

– ajustarile de TVA prevazute la articollul 270 alin. (4), articolul 304, 305 sau 332 din Codul fiscal nedeclarate in ultimul decont de TVA depus inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustarile incorecte declarate, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;

– pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultata din regularizarile/ ajustarile prevazute la articolul 280 alineat (6) din Codul fiscal, atunci cand au fost emise facturi sau au fost incasate avansuri pentru contravaloarea partiala a livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile, inainte de anularea codului de TVA, iar livrarea/prestarea intervine dupa anularea codului de TVA, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;

– pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultata din ajustarile prevazute la articolul 287 din Codul fiscal, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;

– pentru exercitarea dreptului de deducere, la data platii, a TVA neachitate aferenta achizitiilor de bunuri efectuate inainte de anularea codului de TVA, dar care nu se aflau in stoc la data anularii codului de TVA, de persoanele impozabile care au efectuat achizitii pe perioada in care au aplicat sistemul TVA la incasare sau cele care au efectuat achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la incasare, de catre persoana impozabila al carei cod de TVA a fost anulat la cerere;

daca transferul de active, transferul dreptului de proprietate, obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a TVA privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii ale ajustarilor/regularizari efectuate, dupa caz, a intervenit in luna decembrie 2015.

Articol 270 alineat (7), articol 310 alineat (7), articol 324 alineat (8) si (9) din Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform articolului. 316 alineat (9) litera a) – e), litera g) sau litera h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

Fomular Declaratia_311_2015

– declararea, de catre contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu sau la cerere conform prevederilor articolului 316 alineat (9) litera a) – e), g) sau h) a TVA colectata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si/ sau achizitiilor de bunuri si/ sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA (de exemplu: achizitii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite etc.) pentru care exigibilitatea TVA a intervenit in luna decembrie 2015.

Articol 324 alineat (10) _i (11) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaratiei recapitulative privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare”

Formular Declaratia_390_2011 VIES

– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la articolul 278 alineat (2) din Codul fiscal, precum si livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a intervenit in luna decembrie 2015;

Articol 325 Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaratiei informative privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”

Formular Declaratia_394_2013

– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, a caror perioada fiscala la TVA este luna/trimestrul.

Observatie: se declara toate facturile emise/ primite in perioada fiscala de raportare, indiferent de momentul in care intervine exigibilitatea TVA.

Atentie! Incepand cu operatiunile efectuate in luna august 2013 nu se declara bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform articolului 319 alineat (12) si (21) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2016.

Articol 59 Cod de procedura fiscala

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Declaratiei privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent”

Formular Declaratia_094_2010

– se declara cifra de afaceri obtinuta sau, dupa caz, recalculata, pentru anul 2015, de catre persoanele impozabile care in anul fiscal 2015 au avut perioada fiscala la TVA trimestrul si au realizat in cursul anului o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/ sau scutite cu drept de deducere de pana la 100.000 de euro si care cuprinde o mentiune referitoare la faptul ca nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul 2015, in vederea mentinerii pentru anul fiscal 2016 a perioadei fiscale trimestriale la TVA;

Articol 322 alineat (5) si (6) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii pe care o vor aplica in anul 2016, precum si modul de determinare a acesteia

– platitorii de TVA cu regim mixt (persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent)

Articol 300 alineat (9) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior, la cerere, de catre Ministerul Finantelor Publice

– platitorii de TVA cu regim mixt (persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale)

Articol 300 alineat (16) Cod fiscal

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori, pe trimestrul precedent – Formular (anexa nr. 51)

– beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii). Legea 571/2003 art. 206/56, HG 44/2004 subpct. 110.2 alin. (5)

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent –Formular (anexa nr. 46)

– vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta. Legea 571/2003 art. 206/47 alin. (5), HG 44/04 pct. 103 alin. (18) si (19)

Virarea impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale

– persoanele juridice care platesc dividende catre actionari sau asociati

– persoanele juridice romane care distribuie/platesc dividende catre o persoana juridica romana conform art. 36 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Legea 571/2003 art. 36 alin. (3), art. 67 alin. (1)

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare)

– organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)

 

Intrucat data de 31 ianuarie 2016 este intr-o zi nelucratoare (duminica), termenul pentru obligatiile fiscale declarative urmatoare, care au scadenta in aceasta data, se prelungeste pana in prima zi lucratoare urmatoare: Luni, 1 februarie 2016 (aceste obligatii vor fi cuprinse in calendarul obligatiilor fiscale aferent lunii februarie 2016).

Articol 75 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala coroborat cu articolul 181 alineat (2) din Legea num_rul 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata