Lista actelor pe care le puteti obtine in format electronic de la FISC

Lista actelor pe care le puteti obtine in format electronic de la FISC

Ordinul MDRAP usureaza modul de comunicare intre contribuabil si FISC.

Ordinul MDRAP nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind. Codul de procedură fiscală a intrat în vigoare luni, 5 decembrie. Acest ordin inseamna ca, atat persoanele fizice cat si cele juridice poti obtine o serie de 32 de documente de la fisc in format online – platforme online sau fax. Tot ce este necesar este sa faceti o cerere la FISC in care sa precizati modul de comunicare pe care il doriti dintre cele specificate.

 

Puteti obtine in format electronic urmatoarele acte:

 

 1. Titlu executoriu;
 2. Somaţie;
 3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
 4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;
 5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
 6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
 7. Înştiinţare de compensare;
 8. Înştiinţare de restituire;
 9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;
 12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
 13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale;
 14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;
 15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;
 16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;
 17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;
 18. Adresă de înfiinţare a popririi;
 19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;
 20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
 21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei;
 22. Notă de plată;
 23. Extras de rol;
 24. Aviz de inspecţie fiscală;
 25. Invitaţie;
 26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă;
 27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
 28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii;
 29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local;
 30. Raport de inspecţie fiscală;
 31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile;
 32. alte acte emise de organul fiscal local.

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Read previous post:
3 trenduri HR care iti vor ajuta afacerea sa creasca
3 trenduri HR care iti vor ajuta afacerea sa creasca

In anul 2017 s-au remarcat 3 trenduri HR care sunt foarte benefice pentru procesul de recrutare. Departamentul de resurse umane...

Close