Ajustarea TVA in cazul falimentului clientilor – implicatii fiscale

Tva Art. 287 alin. (d) din Legea 227/2015 ajustarea  TVA este permisa in cazul falimentului  clientilor, faliment declarat prin hotarare  definitiva si irevocabila pentru facturile emise care se afla in cadrul termenului de prescriptie.

Pentru a beneficia de ajustarea TVA colectata, societatea este conditionata de inscrierea in prealabil la masa credala? Daca nu s-a inscris la masa credala, cum se calculeaza termenul de prescriptie?

Se poate considera intrerupt la data hotararii judecatoresti de deschidere faliment/insolventa?

Codul fiscal si normele de aplicare nu mentioneaza distinct faptul ca ajustarea TVA este conditionata de inscrierea la masa credala, insa, din prevederile Normelor metodologice reiese ca in cazul in care este admis si confirmat un plan de reorganizare, ajustarea este permisa numai pentru acele creante inscrise la masa credala, astfel:

“…in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o hotarare judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata, ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare, daca aceasta a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2016”.

In privinta prescrierii , potrivit prevederilor art. 110 din Codul de procedura fiscala, dreptul organului fiscal de a stabili creante fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.

Incepand cu anul 2016, termenul de prescriptie a dreptului prevazut incepe sa curga de la data de 1 iulie a anului urmator celui pentru care se datoreaza obligatia fiscala, daca legea nu dispune altfel.

Dreptul de a stabili creante fiscale se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.

Termenele de prescriptie se intrerup:

a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) la data depunerii de catre contribuabil/platitor a declaratiei de impunere dupa expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

c) la data la care contribuabilul/platitorul corecteaza declaratia de impunere sau efectueaza un alt act voluntar de recunoastere a creantei fiscale datorate.

Termenele de prescriptie se suspenda:

a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) pe perioada cuprinsa intre data inceperii inspectiei fiscale/verificarii situatiei fiscale personale si data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale/verificarii situatiei fiscale personale, in conditiile respectarii duratei legale de efectuare a acestora;

c) pe timpul cat contribuabilul/platitorul se sustrage de la efectuarea inspectiei fiscale/verificarii situatiei fiscale personale;

d) pe perioada cuprinsa intre data declararii unui contribuabil/platitor inactiv si data reactivarii acestuia

De asemenea , trebuie sa avem in vedere in situatia in care va inscrieti la masa credala si art. 106 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, potrivit caruia , administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea fiecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. In cazul in care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 si urmatoarele din Codul civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constata ca a intervenit prescriptia extinctiva a creantei ( de 3 ani) , va notifica in acest sens creditorul, fara a mai face verificari de fond ale creantei pretinse.

Asadar, din punct de vedere al ajustarii TVA, termenul de prescriptie este cel prevazut in Codul de procedura fiscala, de 5 ani, iar inscrierea/neinscrierea la masa credala nu intrerupe sau suspenda acest termen.

Pana la data de 31.12.2015, termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepea sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23 ( cand se constituie baza de impunere care le genereaza), daca legea nu dispune altfel.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Read previous post:
Crestere economica

Standard&Poor’s anunta rezultate cu privire la o crestere economica si reconfirma rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei. Ministerul Finantelor Publice...

Close