Ministerul Finantelor Publice anunta un nou proiect finalizat

Proiectul “Cresterea responsabilizarii administratiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor publice” a fost finalizat, anunta Ministerul Finantelor Publice pe site.

Ministerul Finantelor Publice anunta incheierea proiectului “Cresterea responsabilizarii administratiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor publice”, cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, cod SMIS 34952.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 7.878.860,00 lei.

Obiectivul general: cresterea eficientei administratiei publice centrale si locale si a transparentei administrative prin punerea la dispozitia institutiilor publice a unor instrumente moderne, standardizate, pentru raportarea situatiilor financiare si publicarea informatiilor de detaliu privind utilizarea fondurilor publice, in conformitate cu clasificatia bugetara.

Scopul proiectului: realizarea unui set de formulare de raportare a situatiilor financiare depuse de fiecare entitate raportoare, in format electronic, standardizat, securizat. Cresterea gradului de incredere a datelor colectate prin validari incrucisate cu date din sistem si prin furnizarea de informatii de incredere pentru uzul intern al MFP, al institutiilor publice, al altor institutii abilitate si a publicului, atat la nivel de detaliu, cat si consolidate pe diverse paliere. In paralel, acestea sunt utilizate pentru analize multicriteriale si pe serii de timp, prin crearea unui sistem informatic dedicat si integrat cu sistemul informatic al MFP.

Grupul tinta al proiectului: Functionarii care lucreaza in serviciile financiare din cadrul fiecarui ordonator de credite, personalul propriu din unitatile MFP teritoriale si de la nivel central ce vor folosi direct sistemul FOREXEBUG.

Prin implementarea proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate:

  • Un set de formulare electronice de raportare a situatiilor financiare dezvoltate pentru a fi utilizate de entitatile raportoare. Numarul raportarilor financiar-contabile a fost redus de la 43 de formulare in format fizic, la 15 formulare electronice, in vederea normalizarii si eficientizarii datelor.
  • Agregarea, centralizarea, consolidarea, reconcilierea automata a datelor colectate prin intermediul formularelor electronice de raportare a situatiilor financiare.
  • Generarea automata de rapoarte de sinteza (standard si ad-hoc) in functie de datele colectate prin intermediul formularelor electronice de raportare a situatiilor financiare.
  • Validarea automata a datelor privind executia bugetara a veniturilor si cheltuielilor cu bugetele aprobate si programele actualizate ale entitatilor raportoare.
  • Validarea automata a datelor privind platile efectuate de institutiile publice in sistemul TREZOR cu bugetele aprobate si programele actualizate ale acestora (entitati raportoare).
  • Aplicatie dezvoltata si functionala pentru controlul angajamentelor bugetare ale entitatilor raportoare.
  • Formarea a 220 de formatori ForExeBug, instruirea a 100 de utilizatori finali, instruirea a 60 de specialisti IT.

Proiectul se desfasoara pe o perioada de 54 de luni, atat la sediul Ministerului Finantelor Publice pentru management, cat si la sediul DGTI-MFP din Bucuresti, pentru activitatile tehnice derulate in proiect.

Pentru mai multe informatii despre Sistemul national de verificare, monitorizare, raportare si control al situatiilor financiare, angajamentelor legale si bugetelor entitatilor publice (FOREXEBUG) puteti accesa site-ul www.mfinante.gov.ro, sectiunea Sistemul National de Raportare FOREXEBUG.

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Read previous post:
Cati dintre tinerii romani sunt informati despre pensiile administrate privat

Informatiile despre pensiile administrate privat lipsesc cu desavarsire din vocabularul multor tineri din tara noastra. In plus, multi dintre acestia...

Close